Aanvraag & procedure

Om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële bijdrage van Stichting Beringer Hazewinkel moet een project vallen binnen ons donatiebeleid:

Stichting Beringer Hazewinkel verleent in Groningen en Drenthe financiële steun aan projecten van eigentijdse kunst met een boven regionale uitstraling, aan projecten die talent-ontwikkeling in de eigentijdse kunst bevorderen en aan projecten die bijdragen aan de versterking van de culturele infrastructuur.

Wij ontvangen uw aanvraag graag ruim vóór de start van het project.

U dient digitaal een volledig ingevuld aanvraagformulier te sturen met de gevraagde financiële, inhoudelijke informatie.

Ons besluit laten wij u per e-mail weten. Indien wenselijk vragen we om extra toelichting.

Een toegezegde donatie wordt uitgekeerd nadat wij een ingevuld uitbetalingsformulier hebben ontvangen samen met informatie waaruit blijkt dat het project in de ons gepresenteerde vorm doorgang heeft gevonden.

Bij de door ons ondersteunde projecten moet op alle uitingen goed zichtbaar ons logo worden vermeld (down te loaden via onze website). In voorkomende gevallen vragen we om bewijs- exemplaren, toegangskaarten of specifieke naamsvermelding. Voor onze eigen communicatie doeleinden ontvangen we graag beeldmateriaal.

Aanvraagformulier

Organisatie

Naam organisatie

Rechtspersoonlijkheid

KvK nr

Bankrekeningnummer

Contactpersoon aanvraag

Naam + voorletters

 

Adres

Email

Telefoon

Heeft u reeds eerder een verzoek bij Stichting Beringer Hazewinkel ingediend?

Welke bijdrage vraagt u aan Stichting Beringer Hazewinkel?

Wat zijn de totale projectkosten?

Wat is de eigen bijdrage en/of verwachte inkomsten uit entreegelden?

Zijn aan andere fondsen, instellingen of overheden bijdragen gevraagd?

Zo ja, welke (max. vijf)

Geef een korte omschrijving van het project en waarom gelet op onze doelstelling
Stichting Beringer Hazewinkel zou moeten bijdragen (maximum aantal woorden 100).

Uploaden documentatie

1)

Inhoudelijke projectbeschrijving (dat mede inzicht geeft in planning, uitvoering, publieksbereik, marketing en wijze van onze naamsvermelding).

2)

Duidelijke financiële toelichting (begroting en dekkingsplan).

3)

Factuur/betalingsverzoek.

Geselecteerde bestanden:

Ondertekening

Uitbetalingsformulier

Organisatie

Naam organisatie

Naam van het project

Toegezegde bijdrage

Bankrekeningnummer

Contactpersoon

Naam + voorletters

 

Adres

Email

Telefoon

Uploaden documentatie

Wij vragen u om een beknopt inhoudelijk en een financieel verslag mee te sturen, waarin ook is opgenomen op welke wijze de Stichting Beringer Hazewinkel in uw uitingen is vermeld. Wij ontvangen tevens graag twee goede foto's van uw project om te gebruiken in onze communicatie uitingen.


Geselecteerde bestanden:

Ondertekening

Logo downloaden
Anbi gegevens:  2015  |  2016  |  2017

Colofon

© 2015 Stichting Beringer Hazewinkel

Strategie, Concept & Design
StudioTW
www.studiotw.nl

Technische realisatie
Emile Koning
www.emilekoning.nl

Om optimaal de website te kunnen benutten,
is het noodzakelijk om uw scherm te vergroten.